Debattartikel: ”Förskolan Vega släcks ned till sista juni 2021”

Så kom då svaret på vår fråga om Norrtälje kommun stod fast vid att släcka ned stjärnan Vega. En ekande tystnad från barn- och skolnämndens politiska majoritet vittnar om att ärendet är besvärande obekvämt, vilket är fullt begripligt med tanke på passiviteten hos de styrande i sökandet efter lämpliga lokaler efter 2021.

Vilka motiv för majoritetens beslut kan ha varit styrande? Det lär vi väl aldrig få veta. Vi i vårt parti, Roslagens oberoende parti, väljer att testa tre tänkbara motiv.

Förskolebarnens antal i Norrtälje stad har inte ökat som förväntat senaste året, vilket skapar tomma platser för både de kommunala som privata förskolorna. Nämnden kan inte lägga ned en fristående enhet, så det får bli den enda kommunala av de sju förskolorna i stadskärnan som får ta smällen.

Nämnden vill säkra tillgången på förskolebarn inför etableringen av den kommande, privata förskolan på Björnö. Björnö förskola planeras för upp till 120 barn, det vill säga sex avdelningar. Det blir inte osannolikt en förskolekoncern med riskkapitalbolag i ryggen som pockar på att få etablera sig i kommunen och vill ha god tillgång på barn.

Lokalkostnaderna kan kapas inledningsvis, men när ännu en stor privat förskola så småningom etableras i hamnområdet, så kommer lokalkostnaderna igen med råge. I ett längre perspektiv hade en lokallösning för en ny Vegaförskola på Brännästomten kunnat bli ett ekonomiskt försvarbart alternativ.

Det illa anlagda beslutet om Vegas nedläggning blir inte bara en trist upplevelse för berörda barn och föräldrar. Personalens reaktioner kan få konsekvenser i framtiden för Norrtäljes image som arbetsgivare inom förskola och skola.

För när nya förskolor planeras i staden kommer det till största delen handla om privata alternativ. En ny, kommunal förskola i staden lär vi få vänta länge på.

När nedläggning hotar på grund av överskott på förskoleplatser eller brist på barn i förskolorna, är det sannolikt en kommunal förskola som läggs ned. Hur kommer de kommunala förskolerektorerna och deras pedagoger att tolka de signalerna?

De ekonomiskt mest lönsamma, större förskolorna i staden blir privata, medan den kommunala organisationen får hålla tillgodo med de små, ofta ekonomiskt sårbara förskolorna i landsbygdssocknarna.

Förskolan Vega har varit en klart lysande stjärna under tre år, vilket fått vårdnadshavarna att överklaga beslutet om dess nedläggning till Förvaltningsrätten. Vi sympatiserar med deras överklagande, men misstänker att den önskade effekten för deras engagemang är högst osäker.

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare

Johan Österberg (ROOP), ledamot barn-och skolnämnden

Robert Johansson (ROOP), ersättare barn-och skolnämnden

https://www.norrteljetidning.se/artikel/laggs-vega-ner-for-att-gynna-privata-forskolor

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

14 − tio =