Debattartikel ”Nu måste vägarna lagas”

Vad får vi i dag för den kommunalskatt vi betalar? Vi frågar oss nämligen: ”Vart tar pengarna vägen”?

De verkar inte gå till vägnätet i alla fall. Norrtälje kommuns ansvarige inom Norrtälje stadsgräns, biträdande gatu- och parkchef Tom Johansson, och trafikingenjör Rok Ogrin måste ha antagligen ett enormt budgetunderskott eller stora sparkrav på sig, antar vi. Som det ser ut nu, med djupa spår i vägbanor och nedsjunkna gatubrunnar, börjar det faktiskt likna det Polen man upplevde på 1970-talet, eller blundar man helt sonika för problemet?

Till berörda ansvariga inom ramen för Norrtäljes gator, cykelbanor och trottoarer samt skötsel av desamma, sänder vi en önskan som lyder: Gör en verklig inventering av dagsläget och beställ jobbet inom kort, det förtjänar vi skattebetalare!

Problemet finns i samtliga tätorter som till exempel Hallstavik, Rimbo och Norrtälje, med brunnslock som far ur position för andra året i rad. Reparationsarbetet blir tyvärr inte tillräckligt bra gjort, vilket medför att man kommer tillbaka till ”ruta gå” igen. I Hallstavik har Centrumtorget väldigt höga trottoarkanter, vilket egentligen bara gläder däckfirmorna. Nej, gör en ny plan så att trafiksituationen blir säker igen!

Trafikverkets vägar är lika usla, se till exempel på sträckan Häverödal-Grisslehamn, numera kallad potthålsvägen. Sträckan fram till färjan måste väl ändå vara Trafikverkets ansvar? Som yrkeschaufför upplever man hur katastrofal trafiksituation är i Grisslehamn. Även där finns ett antal brunnar som rimligtvis bör vara kommunens, och då kräver det en dialog med Trafikverket.

Det får helt enkelt inte bli fler störningar nu. Därför vill vi i ROOP att man i kommunen snarast gör en plan för vägunderhåll som också går att infria. Genom denna ska kommunen uppnå en bättre och säkrare sits för alla trafikanter.

Dessutom vill vi att kommunledningen ska bearbeta och trycka på Trafikverket hårt om dess ansvar för att förbättra sitt vägnät i Norrtälje kommun.

Sven-Allan Edehamn (ROOP), ersättare teknik- och klimatnämnden

Uffe Wallin (ROOP), ersättare socialnämnden

(Ursprunglig artikel i Norrtelje Tidning https://www.norrteljetidning.se/artikel/nu-maste-vagarna-lagas)

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

arton − sju =