Debattartikel: ”Ta sista chansen att rädda förskolan Vega”

Äntligen vågade sig majoriteten i barn- och skolnämnden ta sig ut på isen igen efter att under sommarmånaderna lämnat walk over, och med tystnad förbigått de konkreta förslag till lösningar på förskolan Vegas framtid som vi i Roslagens oberoende parti och även övriga oppositionspartier, presenterat under sommarmånaderna.

Som allianspartiernas gruppledare skriver i ett inpass i Norrtelje Tidning: ”S+MP+V+ROOP vet nog egentligen att deras förslag inte är genomförbart och kanske ska ses som ett politiskt utspel”.

Det goda med vårt och övriga partiers förslag kring Vegas förflyttning till Palettens förskola blev ändå att nedläggningsbeslutet av Vega i juni lyfts upp till förnyad diskussion, och kan skapa utrymme för en klokare lösning som gagnar alla inblandade parter, men då främst barnen, föräldrarna och pedagogerna – de närmast berörda.

I förlängningen borde även kvaliteten och mångfalden gynnas, och kanske även att man så kan lyckas återskapa någon mån av respekt för politiken, dess företrädare samt behovet av framförhållning och demokratisk process.

Nu ger vi i Roslagens oberoende parti Alliansen en sista chans att pröva ännu ett konkret, verksamhetsmässigt, ekonomiskt och kundtillvänt förslag till lösning på förskolan Vegas framtid. Vi föreslår följande lösning i två etapper:

Steg 1: Flytta in Vega i de paviljonger som töms när högstadiet på Grind flyttar till Lommarskolan till sommaren 2021. Ingen extra kostnad uppstår, och paviljongerna på Brännästomten avvecklas 1 juli 2021 och hyran för dem utgår som planerat.

Medan Vega temporärt vistas i Grindskolans paviljonger under 2021/2022 finns tid att arbeta med den permanenta lösningen på lokalfrågan som vi föreslår i steg 2. Dessutom minskar trycket på Blåklintens paviljongsförskola, dit många av Vegas barn hänvisas, och Blåklintens paviljonger kan inom något år avvecklas när dess barn ges plats i Vigelsjö förskola.

Steg 2: Gymnastiksalsbyggnaden på Brännässkolan inreds till en förskola med fyra avdelningar. Den har möjligheter att bli en funktionellt välfungerande förskola. Om det visar sig vara mer ekonomiskt lönsamt att riva nuvarande byggnad och bygga nytt, blir det ändå en vinst för samtliga parter, inklusive skattebetalarna.

Det blir avgjort en klar besparing för kommunen som då slipper investera i en nybyggd förskola i nyproducerade fastigheter i hamnområdet inom en kommande treårsperiod (den lösningen blir inte billig).

Kulturskolans behov av överspelningslokaler bör kunna täckas i Brännäsgården utan ombyggnadskostnader, och utan att krocka tidsmässigt med fritidsgårdens nuvarande verksamhet. Inga detaljplaneändringar eller markanvisningsbeslut krävs heller.

Att bevara en enda förskola i kommunal egenregi bland sex-sju privata förskolor i Norrtälje stadskärna är väl knappast ett ingrepp i föräldrarnas valfrihet? Snarare ett bevis på just att valfriheten och mångfalden gynnas i Norrtälje kommun.

Beslutet om avvecklingen av Vega som togs i juni skickar dessvärre helt andra signaler till kommunens förskoleföräldrar. Dags för omprövning.

Johan Österberg (ROOP), ledamot i barn- och skolnämnden

Robert Johansson (ROOP), suppleant i barn- och skolnämnden

https://www.norrteljetidning.se/artikel/debatt-ta-sista-chansen-att-radda-forskolan-vega

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fyra × två =