INSÄNDARE KULTURSKOLAN

Jag var med i panelen vid förra helgens kulturdebatt i Rodengymnasiet och vill gärna förtydliga ett par saker.

Det diskuteras en kultur- och fritidscheck i kultur- och fritidsnämnden. Ett förslag är att ge alla elever inom ett visst åldersspann en viss summa pengar att spendera på till exempel ridning, musik eller yoga.

Det finns inget som säger att denna check kommer enbart kulturskolan tillgodo enbart. Inget konkret förslag har heller dykt upp ännu.

Vad man måste komma ihåg är att detta förslag gäller en kultur- och fritidscheck! Kulturskolans lärare är högutbildade musiker med cirka fem års utbildning. Det handlar om utbildning är även musik är inskrivet i skollagen.

I min värld är det självklart att utbildning med högutbildade lärare skall ligga under barn- och skolnämnden, och inte skall hamna hos ideella föreningar, museer, konsthall och bibliotek.

Dessutom är barn- och skolnämnden bäst skickad att tillsammans med kulturskolan lägga schema för lektioner precis som det hittills har skett. Tillsammans kan de även lägga in andra lektioner som teater, dans, konst med mera, ämnen som saknas i dag vilket gör att elever söker sig till andra orter för utbildning. Vi måste passa på att utveckla kulturskolan nu när det ska till en satsning på alla kulturskolor ute i landet.

Allt har fungerat bra hittills. Låt det vara så. Låt elever och lärare arbeta i lugn och ro. Det behöver de.

Kulturskolan hör naturligtvis till barn- och skolnämnden, definitivt inte till kultur- och fritidsnämnden! Bara för att det heter kultur- och fritidsnämnd och kulturskola finns det ingen koppling däremellan. Naturligtvis finns kopplingen om kulturskolan hör ihop med barn- och skolnämnden!

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare

About Anders Fransson

Jag heter Anders Fransson och var med och startade ROOP Nu har jag lämnat över till nya krafter men sitter med i Campus Roslagens styrelse
Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

19 + 8 =