INSÄNDARE MER ÖPPNA BIBLIOTEK

Skollagen säger att i varje skola skall det finnas ett skolbibliotek, läs kapitel 2 §35 §36 i
skollagen. Ett skolbibliotek måste finnas men i min värld kan man även kombinera
skolbiblioteket med ett folkbibliotek.
Att besöka ett fast bibliotek där det finns många böcker att botanisera bland är grunden för
barns och ungdomars läslust och för ett livslångt lärande, för att få ett konsekvenstänk och ett
abstrakt tänk och för att klara högre studier. Man måste komma ihåg att ett skolbibliotek eller
ett folkbibliotek kan aldrig ersättas av en bokbuss, en bokbuss kan bli ett komplement till, men
aldrig istället för.
Vi i ROOP kan se en fördel med meröppna bibliotek framförallt i glesbygd där skol och
folkbibliotek kan samarbeta såtillvida att under skoltid är det öppet för elever att hitta sin läslust
i en bokmiljö och på kvällstid kan det vara öppet för de omkringboende.
Ett meröppet bibliotek i glesbygd kan bli en mötesplats där även föreningar kan samlas för
styrelsemöten etc.
Vad är då ett meröppet bibliotek? Det är ett bibliotek som kan vara öppet alla dagar i veckan
mellan , låt oss säga, 0900 till 2100 och där man som bibliotekskund har ett kort eller kod för att
komma in. I vår värld ett fantastiskt folkbildningstillfälle.
Idag är de små biblioteken öppna ca 5 timmar i veckan , men de betalar en månadshyra. Med de
nya öppettiderna så har man maximal utdelning av hyreskostnaden. Inte minst har man visat att
landsbygden räknas!
Yvonne Svensson ROOP.
PS. jag talar länge och gärna om vikten av barns läsning och varför det är så viktigt att de läser
med lust och flyt före årskurs 3. Det var något jag fick arbeta med tillsammans med skolverket
på 1990-talet Ds

About Anders Fransson

Jag heter Anders Fransson och var med och startade ROOP Nu har jag lämnat över till nya krafter men sitter med i Campus Roslagens styrelse
Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fjorton − tretton =