Debattartikel: ”Äldre är beroende av att få post varje dag”

Reidar Carlsson skriver i en ledare att det är ”rimligt att breven inte delas ut varje dag”. Samtidigt påpekar han att det är viktigt att säkra dagstidningsutdelningen varje dag.

Vi i Roop håller absolut med om det senare, men kan inte riktigt förstå tankegången i det första påståendet. Är det så att Reidar Carlsson enbart talar i egen sak (det vill säga dagstidningsjournalistens)?

Digitaliseringen av samhället pågår och har snarast accelererat under pandemin. Vi har inget emot att digitala tjänster tar mer plats, men anser samtidigt att samhället inte har säkrat åtkomstmöjligheter för gemene man och kvinna, i synnerhet på landsbygden, vilket vi ju som bekant har mycket av i vår kommun.

En retorisk fråga: när nu Postnord ska dela ut posten varannan dag, kommer väl portot kunna sänkas? Nej, det lär knappast ske med facit i hand på hur utvecklingen redan gått fram.

Postnord garanterar inte längre att ett normalbrev kommer fram över natten inom Sverige. Detta drabbar också självklart de dagstidningar som distribueras med hjälp av posten.

Men där argumenterar Reidar Carlsson så här: ”För sådana brev finns det andra och mycket snabbare sätt, till exempel elektronisk post.”

Tidningarna däremot ska säkras…

Vi frågar oss: De som inte i dag har möjligheter att sända e-post, hur gör de med sin post?

En sådan här åtgärd kommer med tiden med all sannolikhet att leda till att vi endast får post två dagar i veckan.

Vi är helt övertygade om att de äldre som är beroende av att papperstidningen delas varje dag, säkert också är beroende av sin post varje dag. Även yngre människor får myndighets- och annan viktig post som inte går att ordna via e-post. Som det fungerar i dag, töms de flesta brevlådor redan kl. 09.00 och ingen töms på helgerna. Detta gör det i princip omöjligt att svara snabbt på viktig post, och förstärks ytterligare av indragen utdelning.

Vi tror att det började redan när posten skulle konkurrensutsättas. Posten fick inte ens konkurrera med dåvarande city-mail. Där finns startskottet till varför bland annat brevförsändelser minskade drastiskt. Här i kommunen så anlitar man inte ens Postnord, utan Bring kommer med våra ”tyngre” dokument hem till oss. De som av olika anledningar fortfarande är svåra att överföra elektroniskt.

Till sist får vi inte glömma våra äldre (och en del yngre) som ofta inte har den IT-kunskap som krävs i nuvarande samhälle, som helt enkelt inte orkar följa med utvecklingen, även om man tidigare kanske har skaffat utrustning. Där behöver den gruppen människor få både stöd och hjälp med att klara sina vardagsärenden.

Så, nej Reidar Carlsson, vi anser inte att det är tillfredsställande med varannandagsutdelning av posten på landsbygden och mindre centralorter. Varför inte försöka få till stånd ett samarbete mellan dagstidningsdistributionen och postens dito?

Bernt Svärd (Roop), ledamot i teknik- och klimatnämnden

Robert Johansson (Roop), ersättare i barn- och skolnämnden

https://www.norrteljetidning.se/2022-02-04/aldre-ar-beroende-av-att-fa-post-varje-dag

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tre × 3 =