Bli medlem

Om du vill bli medlem i Roslagens Oberoende parti betalar du in 100 kronor, antingen på

  • Bankgiro 519-9641 till Roslagsbygdens vänner med ditt namn som meddelande
  • Swish 1231289040 med ditt namn som meddelande

Skicka därefter ett email till ny-medlem@roop.se där du anger namn, postadress, e-postadress och telefon. Vi sänder bekräftelse så snart vi erhållit din anmälan.

Har du frågor eller funderingar får du jättegärna kontakta någon av följande personer:

  Ordförande       Håkan Stolt           073 946 1097                         

                              Yvonne Svensson 073 322 13 67
Medlemsansvarig Björn Rudolfsson 072 184 0554

Comments are closed.