Bli medlem

Om du vill bli medlem i Roslagens Oberoende parti sätter du in 100 kronor på bankgiro 519-9641 till Roslagsbygdens vänner med ditt namn som meddelande. Skicka därefter ett email till ny-medlem@roop.se där du anger namn, postadress, e-postadress och telefon. Vi sänder bekräftelse så snart vi erhållit din anmälan.

Har du frågor eller funderingar får du jättegärna kontakta någon av följande personer:

Gruppledare Yvonne Svensson 073 322 13 67
Politisk sekreterare Fredrik Lidby 070 086 74 67 

Comments are closed.