Hur ökar vi medborgarnas inflytande och engagemang?

Era tankar är oerhört viktiga för oss, även mellan valåren. Ni måste alltid ha möjligheten att komma till tals med politikerna.

Vi vill skapa en levande kommun för dig oavsett var du bor och med fokus på följande frågor

  • För oss är sakfrågorna viktigare än de politiska ideologierna.​ Detta kallas att driva realpolitik och det ser vi som vår huvuduppgift.
  • Vi anser att man skall öka alla medborgares möjligheter att påverka utvecklingen i vår kommun.
  • För oss är frågan om medborgarförslag en självklarhet liksom att vi politiker måste finnas nära medborgarna.
  • Dialogen är viktig i en fungerande demokrati.
  • Demokrati=folkstyre med lokal förankring är något som vi vill verka för.

Comments are closed.