Om oss

Vi fokuserar helt på kommunens medborgare och era viktiga frågor, som är av avgörande betydelse för hur vår kommun skall kunna utvecklas. Det är medborgarna och medlemmarna som styr vår agenda, inte något som kommer från högre ort. Vår politik är lokal och det är medlemmarna som bestämmer i vilken riktning vi går och vilka frågor vi jobbar med.

Norrtalje_city

Vi vill förhindra att Norrtälje kommun i framtiden blir en samling ”sovstäder”, i den urbaniseringsprocess som innebär att pendling blir det enda dominerande alternativ för den som vill ha arbete och utbildning. Det är de små, mellanstora företagen i kommunen som står för merparten av arbetstillfällena i kommunen och vi tycker att företagsklimatet måste bli bättre, i form av bättre service, både vad gäller närservice på de mindre orterna i kommunen och snabbare från beslut till handling.

Vi anser också att en utbyggnad av kollektivtrafiken vore på sin plats, gärna med mindre typ av bussar och med fler avgångar per dag, så personer utan bil kan ta sig från hemmet till servicetillfällen i närorten.

Våra förtroendevalda

Yvonne Svensson
Gruppledare ROOP, Ledamot kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelsen, ersättare Kultur- och fritidsnämnden
Jag är gruppledare för ROOP och ledamot i kommunfullmäktige, samt ersättare i kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden, och är mycket engagerad i kulturfrågor.
Tfn: tel:0733221367
Johan Österberg
Gruppledare ROOP, Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot barn- och skolnämnden, ledamot barn- och skolnämndens arbetsutskott
Jag sitter som ledamot i Kommunfullmäktige samt Barn- och skolnämnden, och har många år bakom mig inom skolväsendet.
Tfn: 070 056 7447
Håkan Stolt
Ordförande ROOP
Ersättare kommunfullmäktige, ersättare i Teknik och klimatnämnden
Tfn: 073 946 10 97
Björn Rudolfsson
Ersättare kommunfullmäktige och Utbildningsnämnden
Web- och IT-ansvarig
Jag jobbar som IT-konsult och bor i Rimbo. Jag var inte politiskt aktiv innan jag gick med i ROOP 2014, och jag ser politiken som en viktig samhällstjänst som fler borde delta i. Jag är pragmatiker och tycker fokus bör vara på att lösa problemet snarare än ideologi.
Tfn: 072 184 0554
Fredrik Lidby
Politisk sekreterare
Tfn: 070 086 7467
Per Selenius
Ledamot i Val- och demokratinämnden
Yrke; ingenjör Före pensioneringen, delägare och ägare i en rad företag. Rest mycket i tjänst till jorden flesta hörn där intresse för politik väcktes. Mitt motto har varit att övertyga inte övertala – att göra skillnad.
Tfn: 070-526 88 85
Bernt Svärd
Ledamot i Teknik- och klimatnämnden
Tfn: 070 758 04 20
Christer Johansson
Ersättare i Val- och demokratinämnden
Ledamot i ROOP styrelse
Tfn: 070-752 61 67
Sven-Allan Edehamn
Ledamot Norrtälje Vatten och Avfall AB
Tfn: 070 208 4656
Robert Johansson
Ledamot Campus Roslagen AB
Tfn: 070 515 44 83
Ulf Wallin
Ersättare socialnämnden
Nämndeman i Tingsrätten
Tfn: 070 837 3272
Irene Brändström
Huvudman Roslagens Sparbank
Tfn: 070 968 66 01
Henrik Brändström
Nämndeman Tingsrätten
Tfn: 073 346 22 05
Krister Svensson
Kassör ROOP

Comments are closed.