Om oss

Vi fokuserar helt på kommunens medborgare och era viktiga frågor, som är av avgörande betydelse för hur vår kommun skall kunna utvecklas. Det är medborgarna och medlemmarna som styr vår agenda, inte något som kommer från högre ort. Vår politik är lokal och det är medlemmarna som bestämmer i vilken riktning vi går och vilka frågor vi jobbar med.

Norrtalje_city

Vi vill förhindra att Norrtälje kommun i framtiden blir en samling ”sovstäder”, i den urbaniseringsprocess som innebär att pendling blir det enda dominerande alternativ för den som vill ha arbete och utbildning. Det är de små, mellanstora företagen i kommunen som står för merparten av arbetstillfällena i kommunen och vi tycker att företagsklimatet måste bli bättre, i form av bättre service, både vad gäller närservice på de mindre orterna i kommunen och snabbare från beslut till handling.

Vi anser också att en utbyggnad av kollektivtrafiken vore på sin plats, gärna med mindre typ av bussar och med fler avgångar per dag, så personer utan bil kan ta sig från hemmet till servicetillfällen i närorten.

Våra förtroendevalda

Yvonne Svensson
Gruppledare ROOP, Ledamot kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelsen, ersättare Kultur- och fritidsnämnden
Jag är gruppledare för ROOP och ledamot i kommunfullmäktige, samt ersättare i kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden, och är mycket engagerad i kulturfrågor.
Tfn: tel:0733221367
Johan Österberg
Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot barn- och skolnämnden, ledamot barn- och skolnämndens arbetsutskott
Jag sitter som ledamot i Kommunfullmäktige samt Barn- och skolnämnden, och har många år bakom mig inom skolväsendet.
Tfn: 070 056 7447
Irene Brändström
Huvudman Roslagens Sparbank
Ersättare kommunfullmäktige
Tfn: 070 968 66 01
Björn Rudolfsson
Ersättare kommunfullmäktige och Utbildningsnämnden
Web- och IT-ansvarig
Jag sitter som ersättare i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden, och är även webb- och IT-ansvarig.
Tfn: 072 184 0554
Sven-Allan Edehamn
Ordförande ROOP
Ledamot Norrtälje Vatten och Avfall AB
Tfn: 070 208 4656
Fredrik Lidby
Politisk sekreterare
Jag heter Fredrik Lidby, och är politisk sekreterare för ROOP.
Tfn: 070 086 7467
Ulf Wallin
Ersättare socialnämnden
Jag sitter som ersättare i socialnämnden.
Tfn: 070 837 3272
Robert Johansson
Ledamot Campus Roslagen AB
Ersättare Barn- och skolnämnden
Tfn: 070 515 44 83
Bernt Svärd
Ersättare Teknik- och klimatnämnden
Nämndeman Tingsrätten
Tfn: 070 758 04 20
Christer Johansson
Ledamot Val- och demokratinämnden
Ledamot i ROOP styrelse
Per Selenius
Ersättare Val- och demokratinämnden
Henrik Brändström
Nämndeman Tingsrätten
Tfn: 073 346 22 05
Krister Svensson
Kassör ROOP

Comments are closed.