Om oss

Vi fokuserar helt på kommunens medborgare och era viktiga frågor, som är av avgörande betydelse för hur vår kommun skall kunna utvecklas. Det är medborgarna och medlemmarna som styr vår agenda, inte något som kommer från högre ort. Vår politik är lokal och det är medlemmarna som bestämmer i vilken riktning vi går och vilka frågor vi jobbar med.

Norrtalje_city

Vi vill förhindra att Norrtälje kommun i framtiden blir en samling ”sovstäder”, i den urbaniseringsprocess som innebär att pendling blir det enda dominerande alternativ för den som vill ha arbete och utbildning. Det är de små, mellanstora företagen i kommunen som står för merparten av arbetstillfällena i kommunen och vi tycker att företagsklimatet måste bli bättre, i form av bättre service, både vad gäller närservice på de mindre orterna i kommunen och snabbare från beslut till handling.

Vi anser också att en utbyggnad av kollektivtrafiken vore på sin plats, gärna med mindre typ av bussar och med fler avgångar per dag, så personer utan bil kan ta sig från hemmet till servicetillfällen i närorten.

ROOP Styrelse

Håkan Stolt
Ordförande
Tfn: 073 946 10 97
Peter Grafström
Ledamot
Tfn: 0707927678
Robert Johansson
Ledamot
Tfn: 070 515 44 83
Krister Svensson
Ledamot
Tfn: 0768464431
Johan Österberg
Ledamot
Tfn: 070 056 7447
Kent Björklund
Ersättare
Christer Johansson
Ersättare
Tfn: 070 752 61 67
Yvonne Svensson
Ersättare
Tfn: tel:0733221367

Comments are closed.