Älmsta, Väddö & skärgårdsbygden

Det man kanske framförallt förknippar med Roslagen är skärgården och kustlandskapet. Där ligger Älmsta som en knutpunkt mellan inlandet och Väddö, Björkö Arholma, Grisslehamn och Singö och det är här stora delar av våra sommargäster bor, och utgör en av grundstenarna i kommunens ekonomi.

Trots detta satsas det väldigt lite i just dessa bygder från kommunens sida. Skolor läggs ned, dåliga vägar lämnas därhän, VA-taxorna och anslutningsavgifter går upp och postgången reduceras. Till detta ska man lägga neddragningar i den kommunala trafiken, fritidsgårdar och service i allmänhet. Vi i ROOP tycker att det är kommunens skyldighet att se till att man även här får full tillgång till kommunal service, och att man stöttar befolkningen som bor här året om och utgör grundvalen för turismen och sommarboendet.

Skärgårdsmodellen – att bo, leva och verka i skärgården

Om man skall utveckla en strategi för att bygga upp en orts infrastruktur så krävs naturligtvis en detaljerad plan som visar vad man avser göra och hur och när man tänker göra detta.

Vi vill decentralisera kommunens resurser så att fler tjänstemän arbetar med utgångspunkt från skärgården – i Älmsta och Grisslehamn, på Väddö, Singö och Björkö Arholma.

  • Vi vill satsa på en aktiv näringslivspolitik med uppsökande verksamhet.
  • Vi vill göra skärgårdsbygden ett centrum för turism och kulturutveckling.
  • Vi säkerställa att utbyggnad av fibernät sker även på dessa orter.
  • Vi vill förbättra kommunikationerna.
  • Vi vill att du skall vara med och forma planerna.

Skärgårdsmodellen omfattar ett antal förslag till hur detta kan genomföras och bygger på att en lokal förankring kan skapas.

Hur vill du ha det ?

Comments are closed.