Riala, Bergshamra

Södra kommundelen hamnar lätt i kläm mellan å ena sidan Norrtälje stad och å andra sidan Stockholms norrortskommuner. Invånarna här, inklusive de som bor ute på våra öar, behöver såväl service som goda möjligheter att pendla söderut och till centralorten.

Vi verkar för att hela kommunen ska ges utrymme att leva och att invånare lätt ska ta sig till och från sina hem och arbeten. Det gäller såväl med kollektivtrafik som med egna transportsätt. Eftersom SLs trafik är en regionfråga, ligger vi på de partier som kan vara med och bestämma där, samt i kommunstyrelsen lokalt.

Comments are closed.