Hur hjälper vi Hallstavik?

Diskussionerna kring orten Hallstaviks utsatta läge har pågått under lång tid. Flera välbesökta stormöten har arrangerats i Hallstavik med våra ledande politiker till synes utan resultat. Hallstaviks problem  med arbetslöshet, ungdomar som flyttar, neddragningar inom såväl kommunal service som inom vård och omsorg har länge varit kända för såväl politiker som allmänhet. Det kan finnas anledning att fråga sig om våra politiker verkligen önskar se en utveckling i Hallstavik eller om man bara vill satsa på Norrtälje stad med närheten till Stockholm som främsta styrka.

Mer än två tredjedelar av kommunens befolkning bor på landsbygd, i de mindre orterna och i skärgården. Roslagens oberoende parti har klart tagit ställning och vill att hela kommunen skall leva och utvecklas efter sina förutsättningar. Skapandet av Hallstavikmodellen skall ses som ett första steg i en ny strategi för att utveckla alla områden i vår kommun.

ROOP satsar på att hela kommunen skall leva!

Hallstvikmodellen – att bo, leva och verka i Hallstavik

Om man skall utveckla en strategi för att bygga upp en orts infrastruktur så krävs naturligtvis en detaljerad plan som visar vad man avser göra och hur och när man tänker göra detta.

  • Vi vill decentralisera kommunens resurser så att fler tjänstemän arbetar med utgångspunkt från Hallstavik. Näringslivsenheten, IT enheten, skolan och socialförvaltningen är exempel på kommunala tjänstemän som borde sitta på ett kontor i Hallstavik.
  • Vi vill satsa på lokala småföretag inom t ex odling och annan matproduktion, samt att lokalt entreprenörskap ges större utrymme.
  • Vi vill bygga många fler bostäder som skapar rätt förutsättningar för våra ungdomar att bo kvar på orten.
  • Vi vill se bostadspolitiken som ett verktyg, för att flytta till orterna runt Hallstavik, med syfte att förändra åldersstrukturen.
  • Vi vill arbeta för att ge rätt vård och omsorg för våra äldre.

Sist men inte minst vill vi att Du ska vara med och forma planerna!

Hur vill du ha det? 

Comments are closed.