Skola och utbildning i Norrtälje kommun

Vår utbildningspolitik

Vi ska erbjuda skolor med god kvalitet för alla invånare som bor och verkar i hela vår kommun, det vill säga Norrtälje stad, mindre centralorter, landsbygden och i skärgården.

Vi vill utveckla våra barns möjligheter till kvalitativ utbildning i såväl förskolor, grundskolor som på gymnasiet.

Allt enligt vår motion i kommunfullmäktige redan hösten 2019, vill vi verka för att införandet av en ny mer rättvis fördelning av elevpengen äntligen blir verklighet 2023! En rättvis fördelning som säkrar även småskolornas existens för flera år framöver.

Vi vill också att all vidareutbildning av lärarna sker på betald arbetstid, just för att hela tiden bibehålla kvalitetshöjande åtgärder för vår skola. Vi önskar gärna en lokalt utformad lärarutbildning för att säkra fler behöriga lärare till kommunens samtliga skolor.

Dessutom värnar vi den fysiska arbetsmiljön för såväl elever som lärare väsentlig för att skapa välbefinnande i skolvärlden, och därigenom bättre skolresultat i hela kommunen. Studiero är A och O i skolans värld.

Vi sätter våra barn i första rummet och lämnar blockpolitiken åt sidan.

Comments are closed.