Kulturpolitik

Vad är kultur?

Kultur innebär otroligt mycket och går delvis in i våra andra omskrivna områden. Allt som berikar själen och glädjen i tillvaron, allt som gör samvaron mellan människor till upplyftande möten, är kultur.

Vi vill arbeta för att utveckla kultur i alla dess former, så att ett rikt och lokalt kulturliv kommer alla invånare till godo efter intresse och önskemål.

Det kan vara fler och mer öppna bibliotek som fungerar som nav för att förmedla olika kulturella evenemang och möjlighet till läsning och information om det som erbjuds.

Det kan vara att kommunen uppmärksammar och tillgängliggör alla andra kulturhistoriska skatter i Norrtälje stad och på landsbygden.

Många kulturella aktiviteter bottnar i föreningsliv, och vi vill därför i möjligaste mån stödja olika föreningar när det behövs. Vi vill att kommunens politik och förvaltning stödjer de många lokala förmågor som möjliggör ett rikt kulturliv i hela kommunen, ingen nämnd, ingen glömd.

Comments are closed.