Bostadsproblemen

Att ungdomar tvingas bo kvar hemma för att de inte kan få en hyresrätt, att människor som vill flytta hit bara har dyra bostadsrätter att välja på, och att befolkningens genomsnittsålder därmed ökar är på lång sikt ohållbart.

Vår lösning

Vi vill ha ett strategiskt bostadsbyggnadsprogram som skapar rätt förutsättningar för att bygga fler hyresrätter i hela kommunen. Vi vill att Roslagsbostäder ges markanvisningar och får disponera egna vinstmedel samt ges möjligheter till egen upplåning, allt för att stimulera och utveckla bostadsbyggandet i hela kommunen och tillfredsställa det skriande behovet av hyreslägenheter.

Att få arbete på hemorten och att kunna erbjuda efterfrågade typer av bostäder i hela kommunen är en del av lösningen kring hur vår kommun skall kunna utvecklas. Kommunen äger mark på olika ställen i kommunen. Att bygga med måtta och att bygga på fler orter gör att marknaden för hyreslägenheter utökas. Vi ser gärna att man bygger flerfamiljshus i två plan och gärna i trä. Små lägenheter blandat med lite större lägenheter, för att ungdomar skall ha en chans kunna skaffa eget boende. Studenter har också en önskan om att kunna ha både två eller trerummare, då alla studenter inte är singlar. En del som kommit till kommunen under sina studier har hunnit bilda familj, och att bo trångt är inte idealiskt då utrymmet hämmar både familjelivet och studierna.

Kommunen genom Roslagsbostäder bör gå in och bygga de bostäder som efterfrågas i de orter de behövs där privata byggherrar inte är intresserade att bygga och på så sätt balansera tillgången på bostäder och hjälpa vår kommun att växa och utvecklas.

Comments are closed.