INSÄNDARE SKOLAN

Den politiska ambitionsnivån kring kommunens skolor är hög. ”Skolan först”, signalerar Robert Beronius (L), ”Alliansen satsar på skolan”, sa Anders Olander (C) vid kommunfullmäktigemötet i januari och i verksamhetsplanen för skolan läser vi att ”Norrtälje skolor ska bli Sveriges bästa”.

”Fel att ge kommuner ett så stort ansvar” var den statlige utredaren Leif Lewins slutsats i utredningen om hur kommunaliseringen påverkat A) elevernas studieresultat, B) skolans likvärdighet och C) lärarnas arbetssituation.

Vad gjorde staten för fel? Leif Lewin: ”Det var ett missgrepp att ge så stort ansvar till alla kommuner, även de mindre. Man borde ha insett att det krävs en viss storlek för att kunna ta ansvar för skolan”.

Hur har Norrtälje kommun klarat sin del av uppdraget efter kommunaliseringen av skolan sedan 1992? Har A) studieresultaten förbättrats, B) likvärdigheten mellan skolorna ökat och C) lärarnas arbetssituation förbättrats.

Svar: A) Troligen, om inte betygsinflationen stör det statistiska resultat. B) Troligen inte – skillnaden mellan bästa och sämsta skola ökar i de flesta av landets kommuner. C) Definitivt inte att döma av ökad sjukfrånvaro och hög personalomsättning för lärare och rektorer.

Efter några dagars letande i kommunens stadsarkiv och Sveriges officiella statistik från Skolverkets insamlade data har vi sammanställt tabellen nedan, som beskriver i vilken grad vår kommun ”satsat” på skolan. Har till exempel lärartätheten stigit eller sjunkit?

Tabellen ska läsas på följande sätt:

1992, när staten betalade all undervisning, var antalet elever per heltidsarbetande lärare 12,1 elever. Motsvarande uppgift för kommungruppen som Norrtälje tillhör (mindre stad-tätort och landsbygdskommun) saknas 1992. Antalet minuter som varje elev skulle kunna ha krävt för att få sin del i en klass på 25 elever var 93 minuter ”privatundervisning ”per vecka.

2018 har antalet elever per lärare ökat från 12,1 till 14,0, en försämring på 16 procent. Lärartiden per vecka och elev minskade från 93 till 77 minuter, det vill säga med cirka 20 procent.

Har lärartätheten betydelse för elevernas studieresultat? Kanske. Den lärartid som har försvunnit sedan 1992 har sannolikt gått ut över grupptimmar eller halvklassgrupper, främst på lågstadiet och mellanstadiet, och större klasser, men framför allt har specialundervisningen och stödet till elever som behöver extra stöd, de elever som har störst behov, drabbats.

Staten har insett att landets kommuner har svårt att klara sitt skoluppdrag. Ett växande antal riktade statsbidrag till kommunerna tyder på att utbildningsdepartementet och Skolverket har tappat tron på kommunernas vilja och förmåga att klara sitt ansvar för att ge barn och unga den undervisning de har rätt att kräva. Vår slutsats blir: skippa alla specialinriktade statsbidrag och låt staten ta över hela ansvaret från kommunerna avseende undervisningskostnaderna!

Det är illa nog att kommunerna missköter sitt ansvar för skolans lokaler. Se dig omkring och berätta för dina politiska företrädare om skolorna är i bättre eller sämre skick än för till exempel 20 år sedan. Hur har undervisningssituationen förändrats över tid? Fråga ditt barns lärare.

Johan Österberg (ROOP), ledamot i barn- och skolnämnden

INSÄNDARE KULTURSKOLAN

Jag var med i panelen vid förra helgens kulturdebatt i Rodengymnasiet och vill gärna förtydliga ett par saker.

Det diskuteras en kultur- och fritidscheck i kultur- och fritidsnämnden. Ett förslag är att ge alla elever inom ett visst åldersspann en viss summa pengar att spendera på till exempel ridning, musik eller yoga.

Det finns inget som säger att denna check kommer enbart kulturskolan tillgodo enbart. Inget konkret förslag har heller dykt upp ännu.

Vad man måste komma ihåg är att detta förslag gäller en kultur- och fritidscheck! Kulturskolans lärare är högutbildade musiker med cirka fem års utbildning. Det handlar om utbildning är även musik är inskrivet i skollagen.

I min värld är det självklart att utbildning med högutbildade lärare skall ligga under barn- och skolnämnden, och inte skall hamna hos ideella föreningar, museer, konsthall och bibliotek.

Dessutom är barn- och skolnämnden bäst skickad att tillsammans med kulturskolan lägga schema för lektioner precis som det hittills har skett. Tillsammans kan de även lägga in andra lektioner som teater, dans, konst med mera, ämnen som saknas i dag vilket gör att elever söker sig till andra orter för utbildning. Vi måste passa på att utveckla kulturskolan nu när det ska till en satsning på alla kulturskolor ute i landet.

Allt har fungerat bra hittills. Låt det vara så. Låt elever och lärare arbeta i lugn och ro. Det behöver de.

Kulturskolan hör naturligtvis till barn- och skolnämnden, definitivt inte till kultur- och fritidsnämnden! Bara för att det heter kultur- och fritidsnämnd och kulturskola finns det ingen koppling däremellan. Naturligtvis finns kopplingen om kulturskolan hör ihop med barn- och skolnämnden!

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare

INSÄNDARE MER ÖPPNA BIBLIOTEK

Skollagen säger att i varje skola skall det finnas ett skolbibliotek, läs kapitel 2 §35 §36 i
skollagen. Ett skolbibliotek måste finnas men i min värld kan man även kombinera
skolbiblioteket med ett folkbibliotek.
Att besöka ett fast bibliotek där det finns många böcker att botanisera bland är grunden för
barns och ungdomars läslust och för ett livslångt lärande, för att få ett konsekvenstänk och ett
abstrakt tänk och för att klara högre studier. Man måste komma ihåg att ett skolbibliotek eller
ett folkbibliotek kan aldrig ersättas av en bokbuss, en bokbuss kan bli ett komplement till, men
aldrig istället för.
Vi i ROOP kan se en fördel med meröppna bibliotek framförallt i glesbygd där skol och
folkbibliotek kan samarbeta såtillvida att under skoltid är det öppet för elever att hitta sin läslust
i en bokmiljö och på kvällstid kan det vara öppet för de omkringboende.
Ett meröppet bibliotek i glesbygd kan bli en mötesplats där även föreningar kan samlas för
styrelsemöten etc.
Vad är då ett meröppet bibliotek? Det är ett bibliotek som kan vara öppet alla dagar i veckan
mellan , låt oss säga, 0900 till 2100 och där man som bibliotekskund har ett kort eller kod för att
komma in. I vår värld ett fantastiskt folkbildningstillfälle.
Idag är de små biblioteken öppna ca 5 timmar i veckan , men de betalar en månadshyra. Med de
nya öppettiderna så har man maximal utdelning av hyreskostnaden. Inte minst har man visat att
landsbygden räknas!
Yvonne Svensson ROOP.
PS. jag talar länge och gärna om vikten av barns läsning och varför det är så viktigt att de läser
med lust och flyt före årskurs 3. Det var något jag fick arbeta med tillsammans med skolverket
på 1990-talet Ds

INSÄNDARE KULTURSKOLAN


Jag var för första gången på Kommunstyrelsen som tf gruppledare för ROOP och blev djupt
förvånad då styret fintade bort frågan om Kulturskolan genom att ha bestämt i arbetsutskottet att
frågan inte skulle gå vidare till KF.
Det var naturligtvis helt politiskt korrekt att de kunde göra så, men det var helt moraliskt
förkastligt.
Vi bör satsa på en kulturskola där våra barn och ungdomar i framtiden kan lära sig teater, dans,
musik och mycket mer det är att skapa en framtid för kommunen med fria skapande människor.
Lite läskigt kanske, för vårt styre i kommunen
Men vi bor i en glesbygd där glesbygdsbarnen redan nu bussas runt i de olika skolorna istället för
att ha en trygg miljö nära sitt hem, då känns det fantastiskt att Kulturskolan kan komma till de barn
som vill lära sig musik och spela ett instrument. Det har fungerat hitills och till syvende och sist så
är det väl en vilja från våra styrande att våra barn och ungdomar skall ha en bra framtid.
Från ROOP säger vi som Tage Danielsson: Det är bäst att ha som rättesnöre, att tänka efter före, för
att först när helvetet gör stjärten stekhet kommer eftertankens kranka blekhet!
Yvonne Svensson ROOP

Yvonne Svensson NY GRUPPLEDARE ROOP

Hej alla ROOPARE!

Sen 1:a sept har jag tagit över som gruppledare för vårt parti sen Magnus Jegreus har tagit time out. Det ska riktigt roligt att tillsammans med fullmäktigegruppen och vår pol.sekr.  och inte minst våra medlemmar få arbeta för och påverka och lobba för en bra framtidskommun som Norrtälje egentligen är. Som alla vet brinner jag för kulturen och skolan och våra bibliotek. Nummer ett är barns läsning, ett fysiskt skolbibliotek i varje landsbygdsskola där även ortens innevånare kan komma att låna.  Nummer två är produktionsplatser för tex scenkonst och att få till ett allaktivitetshus som rymmer all form av kultur där alla generationer kan mötas. Det kan vara allt ifrån en inomhusbana för minigolf till måleri och olika träningsformer, allt ska kunna rymmas. Och egentligen viktigast, att behålla våra landsbygdsskolor, öppna upp de som är stängda få hit välbetalda och kunniga lärare. Där har vi Johan Österberg som är fullmäktigeledamot och som är en av de skickligaste i kommunen på skolfrågor.  Vi jobbar också på att få upp turistbyrån till faktoriet, det finns många poäng med det. Som ni ser har vi lite att bita i, men som jag ser det det finns inget som hindrar att det slår in. ROOP är ett litet parti ännu, men vi hörs och syns och vi har duktiga människor i partiet som gör att vi får respekt för vårt kunnande. Det ska vi jobba på .

Yvonne Svensson Gruppledare.

Vill du förändra?

Vill du vara med och förändra Norrtälje kommun till det bättre?

ROOP är ett ideologiskt obundet parti som verkar i Norrtälje kommun, vilket betyder att vi kan fokusera helt på lokala frågor och problemlösning utan direktiv från någon riksorganisation. Vi kommer från en mängd olika politiska bakgrunder men vi har en sak gemensamt: Vi vill göra vår kommun en bättre plats att bo för alla dess invånare. HELA KOMMUNEN SKA LEVA!

TYCKER DU LIKADANT, TVEKA INTE! Gå med i ROOP!

Vi har högt i tak och en platt organisation, och DU kan vara med och påverka direkt från början. Du behöver inte ha någon tidigare politisk erfarenhet.
Vår agenda styrs av våra medlemmar och invånarna i kommunen. Den enda frågan vi har till dig är:

HUR VILL DU HA DET?