Kommunfullmäktige på måndag 2 maj 2022

Hur använder kommunen skattepengar rätt under ett jubileumsår?

Kommunfullmäktige sammanträder i Sportcentrum

 Roslagens oberoende parti ställde i en s.k. Interpellation ett antal frågor till kultur och fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson (C) om hyran av den nya byggnadens Havstornets toppvåning. Vi undrar hur man från Alliansens sida tänkt använda denna inom ramen för nämndens budget. På vilket sätt kommer den Norrtäljes invånare till nytta och glädje?
Eftersom vi inte tycker att de skriftliga svaren vi fått är tillräckliga, hoppas vi på att diskussionen i måndagens kommunfullmäktige ska ge svar på hur och varför man använder kommunens pengar till detta under jubileumsåret.