Bli medlem

Om du vill bli medlem i Roslagens Oberoende parti sätter du in 100 kronor på bankgiro 519-9641 till Roslagsbygdens vänner med ditt namn som meddelande. Därefter fyller du i formuläret här nedan. Ange namn, postadress, e-postadress och telefon. Vi sänder bekräftelsen så snart vi erhållit din anmälan.
Kontakta Ordförande Sven-Allan Edehamn 070 2084656
Kassör Yvonne Svensson 073 322 1367
Politisk sekreterare Anders Fransson 0700867467

Bli medlem
Fyll i formuläret för att bli medlem i ROOP

Comments are closed.