Näringsliv, turism och infrastruktur är nyckeln till en välmående kommun

Utan en vettig infrastruktur kan inte kommunen expandera eller frodas oavsett hörn av länets största kommun. På samma sätt skapar både turism -säsongsbetonad eller inte- och näringsliv/företagare förutsättningar för kommunen att blomstra i sin helhet, både i stad och ute på landet.

Vi anser att kommunens kultur och turism behöver marknadsföras bättre utanför kommungränserna och att verksamheterna behöver vara mer välkomnande än det som förekommer idag.

Att aktivt arbeta för att få företag att etablera sig i vår kommun måste vara en huvuduppgift för kommunens näringslivsenhet. Här måste nya idéer prövas för alla kommundelar. Pandemiåren har inneburit såväl s.k. utmaningar som ny möjligheter.

Vi vill driva lokala projekt där företag, föreningar och andra intressenter kan vara med och utveckla det lokala näringslivet. En del politiska möten bör ske flyttas ut från Norrtälje stad, så att alla delar av kommunen får regelbundna möjligheter att träffa sina politiker och att dessa regelbundet får se hur kommunens olika delar fungerar.

Comments are closed.