Hur utvecklar vi Norrtälje stad?

En av Norrtälje kommuns värdefullaste tillgångar är butikerna, caféerna och restaurangerna i Norrtälje innerstad. Under en följd av år har den kommunala planeringen inneburit att parkeringsplatser försvunnit och att nya köpcentrum byggts utanför stadskärnan. Butikerna och caféerna i dessa köpcentrum konkurrerar direkt med innerstadens företagare.

Kommunens bevarandeplan omfattar bara fastighetsbeståndet men det finns ingen kommersiell bevarandeplan för innerstaden. Miljön i Norrtälje innerstad lockar varje år en stor mängd turister och sommargäster som tillför ett stort kund- underlag och utgör ett absolut måste för många av de små. företagare som driver verksamhet i innerstaden.

ROOP vill värna innerstaden genom att ta fram en kommersiell bevarandeplan.

Norrtälje innerstad behöver en kommersiell bevarandeplan som säkerställer de för turistnäringen så viktiga småbutikerna och caféerna och restaurangerna.

  • Vi vill skapa ett kommunalt marknadsföringsprogram riktat mot besökare utanför Norrtälje kommun.
  • Vi vill ge näringslivsenheten ansvaret för att regelbundet skapa evenemang på gator och torg i Norrtälje innerstad, inte minst höst och vintertid.
  • Vi vill stödja American car show, Custom bike show och marknader och andra arrangemang i deras ambitioner att utöka verksamheten i Norrtälje innerstad.
  • Vi vill verka för att en förening med butiks- café-, och restaurangägare samt fastighetsägare skapas i Norrtälje innerstad som en styrgrupp för evenemang i innerstaden.
  • Vi vill upplåta stadens torg och gator utan kostnad för den nybildade föreningens aktiviteter.
  • Vi vill inte tillåta direkt konkurrerande verksamheter i de yttre handelsområdena genom att ej ge bygglov för mindre lokaler.
  • Vi vill bygga ett parkeringshus där parkeringsplatsen ligger.

Hur vill du ha det?

Comments are closed.