Bostadspolitik

För att kunna vara en attraktiv och framtidsinriktad kommun, anser vi att det behövs en politik som främjar byggande av ett flexibelt utbud av bostäder, i hela kommunen med tätorter och samhällen, inte bara i storstaden.

Att bo är inte ett statiskt tillstånd genom hela livet, utan olika generationer behöver olika typer av boendeformer, och likaledes till olika boendekostnad för att möjliggöra boende i livets olika faser.

Att bo i olika kommundelar främjar också möjligheten för hela kommunen att kunna blomstra.

Om du har frågor eller funderingar, kontakta gärna vår ordförande Håkan Stolt.

e-post hakan.stolt42@gmail.com , telefon 073-946 10 97

Comments are closed.