Hur utvecklar vi Rimbo?

Rimbo har ett läge med unika möjligheter i vår kommun. Närheten till både Arlanda, Uppsala och Stockholm gör den närmast ideal för de som vill bo på landsbygden och jobba i storstaden. Länge har det dock saknats investeringar från kommunen, och trots att man nu får en ny skola och kulturscen finns det mycket kvar att göra.

Diskussionerna kring orten Rimbos utveckling har pågått under lång tid. Många debattartiklar i Norrtelje Tidning och inlägg på Facebook har efterlyst att kommunledningen satsar på Rimbos utveckling. Hittills har opinionsyttringarna lett till få konkreta resultat. Detta trots att Rimbo med sitt geografiska läge har utmärkta förutsättningar att utvecklas, med närheten till Arlanda och två storstadsregioner som Stockholm och Uppsala.

Rimbos utveckling som en ort för resande och logistik skulle utan tvekan kunna kombineras med en förstärkt näringslivspolitik som aktivt söker företag som vill etablera sig på orten. Orter som Rimbo kan på ett aktivt sätt bidra till att öka inflyttningen till kommunen, inte minst när det gäller barnfamiljer. Men då krävs att våra kommunpolitiker tänker om och satsar lokalt i hela kommunen.

Rimbomodellen – att bo, leva och verka i Rimbo

Om man skall utveckla en strategi för att bygga upp en orts infrastruktur så krävs naturligtvis en detaljerad plan som visar vad man avser göra och hur och när man tänker göra detta.

  • Vi vill decentralisera kommunens resurser så att fler tjänstemän arbetar med utgångspunkt från Rimbo. Näringslivsenheten, IT enheten, skolan och socialförvaltningen är exempel på kommunala tjänstemän som borde sitta på ett kontor i Rimbo.
  • Vi vill att kommunen stöder upprustning och ombyggnad av Rimbo centrum.
  • Vi vill decentralisera kommunens resurser så att flera tjänster kan erbjudas på närorten, med Rimbo som utgångspunkt.
  • Vi vill lansera Rimbo som en ort för resande med närheten till Arlanda som huvudargument.
  • Vi vill satsa så lokala småföretag – inom t ex odling, annan matproduktion och lokalt entreprenörskap – ges större utrymme.
  • Vi vill förbättra kommunikationerna, framförallt mot Arlanda och Uppsala.
  • Vi ställer oss positiva till utbyggnad av Roslagsbanan till Rimbo.

Sist men inte minst, vi vill att Du skall vara med och forma planerna!

Hur vill du ha det ?

Comments are closed.