Hur löser vi skolfrågan?

Vi i ROOP anser att hela kommunen ska leva, och en förutsättning för detta är att alla har tillgång till skolor i sitt närområde. Utan skola är det svårt att locka barnfamiljer till orten, vilket på sikt leder till att den sakta men säkert börjar tyna bort. Det är tyvärr just det som nu sker i vår kommun, där ett stort antal mindre skolor läggs ned. Vi förslår ett nytt skolsystem som låter de små skolorna leva kvar i harmoni med de större skolorna på centralorterna.

Diskussionen kring våra kommunala skolor har haft fel utgångspunkt. Om vi förväntar oss permanent boende barnfamiljer på exempelvis Singö, i Rånäs, på Vätö och på Björkö Arholma – d v s på landsbygd och i vår skärgård – måste vi erbjuda bra utbildning i närmiljön.

För att åstadkomma detta har vi utarbetat en detaljerad skolplan, enligt följande punkter:

  • Vi måste ta fram differentierad skolpeng som skapar bättre förutsättningar för de mindre skolorna. Det kräver ett helt NYTT resursfördelningssystem.
  • Vi vill ha resultatstyrda skolor, där elever, lärare och föräldrar tillsammans med rektor leder en eller flera resultatenheter. Alla skolans intressenter skall representeras i skolans ledningsgrupp eller i en lokal styrelse.
  • Vi vill ha lokal tillagning och lokala inköp av våra barns mat i skola och förskola. Stöd Roslagsproducenterna.
  • Vi vill ge lärarna mer elevtid och mindre administration. Vi vill också ge lärarna rätt att utbilda sig på arbetstid, utan löneavdrag.
  • Vi vill ha en kontinuerlig dialog med skolans intressenter för att kvalitetssäkra skolan. Årliga interna kvalitetsredovisningar samt externa kvalitetsrevisorer vart tredje år av våra barns skolor.
  • Bostäder åt pedagoger måste prioriteras som ett av flera motiv för lärarrekrytering. Norrtälje kan aldrig konkurrera med lönenivån!
  • Om det visar sig att mer pengar behövs för att genomföra detta, ställer vi oss positiva till det.

Skolan är inte en angelägenhet bara för barnfamiljer, den är en av pelarna som håller upp ett samhälle – framförallt på landsbygden. Den av Medborgarakuten initierade folkomröstningen om de små skolornas bevarande – som på kort tid samlade ihop över 7000 underskrifter – visade tydligt att många i kommunen håller med.

Vi lever i vad som praktiskt sett är en glesbygdskommun, och vår landsbygd är vår största tillgång. En stor del av Norrtälje kommuns befolkning får sina inkomster från turism och sommargäster, och för att dessa ska kunna bo och verka där måste det finnas tillgång till skolor i närområdet. Utan skolan dör bygden!

Comments are closed