Hur utvecklar vi kulturen i kommunen?

Man kan säga mycket om kulturen i vår kommun, men en sak är vi nog alla överens om: vi behöver alla tillgång till ett rikt kulturliv för att vi skall må bra! När vi upplever glädjen och samvaron i ett besök på teatern, när vi besöker Pythagoras unika industrimuseum, gå på en bioföreställning, lyssnar till en rockkonsert, ser på idrott eller tittar på vackra tavlor så lockar detta fram känslor hos oss, som glädje, ilska eller frustration.

Känslor är viktiga för oss människor, och en del av vår process för att utvecklas. För oss är det därför naturligt att vår kommun aktivt stödjer ett rikt kulturliv i alla delar av kommunen. Om man ser till kommunens totala ekonomi så är anslagen till kulturen idag en försvinnande liten del relaterat till vårt allmänna välbefinnande.  En investering i kultur- och friluftslivet är på sikt en besparing, då det förebygger de stigande ohälsotalen. Detta kommer att gynna både gammal som ung.

ROOP vill se en förändring i kulturpolitiken och kommer att arbeta för detta. Vi vill skapa en levande kommun för dig oavsett var du bor!

Kultur skall finnas i hela kommunen

Vad är kultur? Allt som berikar själen och glädjen i tillvaron, allt som gör samvaron mellan människor till upplyftande möten, är kultur. Kosläpp, teater, sång och poesi, American Car Show, Custom Bike Show och H’allsång. Det finns finkultur, folkkultur och subkultur. Allt är kultur. Vi behöver kultur, det är bra för själen, för sinnet, det är bland det viktigaste vi har.

  • Vi föreslår att Tingshuset i Norrtälje stad skall inrymma museiverksamhet, stadsarkivet, även förrådsutrymmen kan inrymmas i byggnaden.
  • Vi vill att Zetterstenska villan och Gevärsfaktoriet sammankopplas samt handikappanpassas, samt att verksamheterna införlivas med Turistbyrån.
  • Vi vill att Balders Hus görs om till ett Ungdomens Hus, en väl investerad hälsofrämjande verksamhet.
  • Vi anser att anslagen för att berika vår kultur i kommunen är alldeles för låga. En anslagshöjning till våra museer och bygdegårdar måste göras. Dessa verksamheter är ett kulturarv som nu drivs framåt med ideella krafter måste ges ett mer aktivt stöd från kommunen. Vi vet hur ett sådant stöd borde se ut.
  • Vi stödjer förslaget om att skapa en övergripande museiorganisation och byggnation av ett modernt föremålsmagasin, och vi vill se att de samlingar som idag ligger utspridda och nedpackade får ett nytt ändamålsenligt hem, och åter kan visas för allmänheten, såsom Albert Engströms, Nordströms och Roslagsmuseet.
  • Vi vill att kommunen uppmärksammar och tillgängliggör alla andra kulturhistoriska skatter i kommunen, som fornlämningarna kring Rimbo, museerna i Skebo, Söderbykarl, Björkö och Älmsta, kvarnen i Edsbro, bland många andra. Allt kan inte kretsa kring Norrtälje stad.
  • Vi vill se en mer öppen och ärlig dialog från kommunens sida för att undvika situationer som NOA-affären och den plötsliga extremhöjningen av hyror som drabbat flera idella organisationer på senare tid.

Vi vill arbeta för kulturen i hela kommunen med målsättningen att alla medborgare skall ha tillgång till ett rikt, lokalt kulturliv. Vi vill framförallt se satsningar på de mindre orterna riktade mot ungdomar – i form av evenemang, fritidsgårdar, och stöd till kulturskolorna – pensionärer, och rörelsehindrade människor – i form av fler lokala evenemang, och organiserade resor till andra orter. Alla måste kunna ta del av kulturutbudet. Vi vill ha en förändring till ett mer levande samhälle där alla i hela kommunen får tillgång till ett rikt kulturliv.


Har du några frågor gällande Kulturen så kan du kontakta ROOP:s ledamot i Kultur och fritidsnämnden

Yvonne Svensson på 073 322 1367
yvonne.svensson@norrtalje.se

Comments are closed.