Om oss

Vi fokuserar helt på kommunens medborgare och era viktiga frågor, som är av avgörande betydelse för hur vår kommun skall kunna utvecklas. Det är medborgarna och medlemmarna som styr vår agenda, inte något som kommer från högre ort. Vår politik är lokal och det är medlemmarna som bestämmer i vilken riktning vi går och vilka frågor vi jobbar med.

Vi vill förhindra att Norrtälje kommun i framtiden blir en samling ”sovstäder”, i den urbaniseringsprocess som innebär att pendling blir det enda dominerande alternativ för den som vill ha arbete och utbildning. Det är de små, mellanstora företagen i kommunen som står för merparten av arbetstillfällena i kommunen och vi tycker att företagsklimatet måste bli bättre, i form av bättre service, både vad gäller närservice på de mindre orterna i kommunen och snabbare från beslut till handling.

Vi anser också att en utbyggnad av kollektivtrafiken vore på sin plats, gärna med mindre typ av bussar och med fler avgångar per dag, så personer utan bil kan ta sig från hemmet till servicetillfällen i närorten.

Våra förtroendevalda

 Namn och uppdrag Kontaktdetaljer
Anders Fransson, Singö
Ledamot kommunfullmäktige
Gruppledare ROOP
Jag är gruppledare för ROOP och ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Jag har under många år varit aktiv i politiken men känner nu att jag vill fokusera på kommunala frågor. Jag vill vara aktiv i ett parti som är villiga att lyssna på medborgarna och sätter deras intressen före partipolitiken. Hur vill du ha det?070 879 0844
anders.fransson@norrtalje.se
Irene Brändström, Norrtälje
Ledamot kommunfullmäktige,
Ordförande ROOP
Jag är ordförande i ROOP och ledamot i kommunfullmäktige.070 968 66 01
irene@norrtaljezoo.com
Gunilla Lindgren, Hallstavik
Ersättare kommunfullmäktige
Jag sitter som ersättare i kommunfullmäktige och är även engagerad i Hallstaviksnätverket.070 689 10 82
roslavet@live.se
Robert Johansson, Rådmansö
Ledamot utbildningsnämnden
Ersättare kommunfullmäktige
Ledamot ROOP styrelse
Jag sitter som ledamot i Utbildningsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige. Jag är även ledamot i ROOPs styrelse070 515 44 83
erik.johansson@norrtalje.se
Johan Österberg, Norrtälje
Ledamot barn & skolnämnden
Jag sitter som ledamot i barn & skolnämnden och är ansvarig för ROOPs skolprogram.070 056 7447
johan.l.osterberg@gmail.com
Yvonne Svensson, Vätö
Kassör ROOP
Jag sitter som kassör i ROOPs styrelse och är mycket engagerad i kulturfrågor.073 322 1367
gallerikaxig@telia.com
Björn Rudolfsson, Rimbo
Ledamot kultur & fritidsnämnden
Sekreterare ROOP styrelse
Jag heter Björn Rudolfsson och sitter som ledamot i kultur & fritidsnämnden. Jag är även sekreterare i ROOPs styrelse och webbansvarig. Jag är ny i politiken och jobbar för att hela kommunen ska leva.072 184 0554
bjorn.rudolfsson@norrtalje.se
Christer Johansson, Norrtälje
Ledamot val & förtroendemannanämnden
Jag sitter som ledamot i val & förtroendemannanämnden.070 330 7706
christer.johansson@norrtalje.se
Magnus Jegréus, Bergshamra
Ersättare socialnämnden
Ledamot ROOP styrelse
Jag sitter som ersättare i socialnämnden och som ledamot i ROOPs styrelse.070 845 5834
magnusjegreus@hotmail.com
Håkan Stolt,
Ersättare Teknik- och klimatnämnden
Jag sitter som ersättare i Teknik- och klimatnämnden.073 946 1097
ha.stolt@gmail.com
Lars Nilsson, Skebobruk
Ersättare bygg & miljönämnden
Jag sitter som ersättare i bygg & miljönämnden.072 540 5605
lars.nilsson@norrtalje.se
Kent Björklund, Norrtälje
Ledamot i naturvårdsstiftelsen
Ledamot i ROOP styrelse
Jag sitter som ledamot i naturvårdsstiftelsen och ROOP styrelse.073 580 7152
kentbjorklund@swipnet.se
Marie Karlsson, Roslagsbro
Ersättare i naturvårdsstiftelsen
Ersättare i ROOP styrelse
Jag sitter som ersättare i naturvårdsstiftelsen och ROOP styrelse.0176 55370
ingridjennymarie@gmail.com
Sven-Allan Edehamn, Hallstavik
Ersättare i ROOP styrelse
Jag sitter som ersättare i ROOPs styrelse.070 208 4656
saesamtek@hotmail.com
Mattias Havenesköld, Norrtälje
Ersättare ROOP styrelse
Jag sitter som ersättare i ROOPs styrelse.073 576 72 48
avfc@europe.com

Comments are closed