Om oss

Vi fokuserar helt på kommunens medborgare och era viktiga frågor, som är av avgörande betydelse för hur vår kommun skall kunna utvecklas. Det är medborgarna och medlemmarna som styr vår agenda, inte något som kommer från högre ort. Vår politik är lokal och det är medlemmarna som bestämmer i vilken riktning vi går och vilka frågor vi jobbar med.

Vi vill förhindra att Norrtälje kommun i framtiden blir en samling ”sovstäder”, i den urbaniseringsprocess som innebär att pendling blir det enda dominerande alternativ för den som vill ha arbete och utbildning. Det är de små, mellanstora företagen i kommunen som står för merparten av arbetstillfällena i kommunen och vi tycker att företagsklimatet måste bli bättre, i form av bättre service, både vad gäller närservice på de mindre orterna i kommunen och snabbare från beslut till handling.

Vi anser också att en utbyggnad av kollektivtrafiken vore på sin plats, gärna med mindre typ av bussar och med fler avgångar per dag, så personer utan bil kan ta sig från hemmet till servicetillfällen i närorten.

Våra förtroendevalda

 Namn och uppdrag Kontaktdetaljer
Magnus Jegréus, Bergshamra
Ordförande ROOP
Gruppledare ROOP
Ledamot Utbildningsnämnden
Ersättare socialnämnden
Jag är gruppledare och ordförande i ROOP och sitter som ersättare i socialnämnden.073 338 24 35
magnusjegreus@hotmail.com
Anders Fransson, Singö
Ledamot kommunfullmäktige
Jag sitter som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. Jag har under många år varit aktiv i politiken men känner nu att jag vill fokusera på kommunala frågor. Jag vill vara aktiv i ett parti som är villiga att lyssna på medborgarna och sätter deras intressen före partipolitiken. Hur vill du ha det?070 879 08 44
anders.fransson@norrtalje.se
Irene Brändström, Norrtälje
Ledamot kommunfullmäktige,
Vice ordförande ROOP
Jag är vice ordförande i ROOP och ledamot i kommunfullmäktige.070 968 66 01
irene@norrtaljezoo.com
Gunilla Lindgren, Hallstavik
Ersättare kommunfullmäktige
Jag sitter som ersättare i kommunfullmäktige och är även engagerad i Hallstaviksnätverket.070 689 10 82
roslavet@live.se
Robert Johansson, Frötuna
Ledamot barn- och skolnämnden
Ersättare kommunfullmäktige
Ledamot ROOP styrelse
Jag sitter som ledamot i barn-och skolnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige. Jag är även ledamot i ROOPs styrelse070 515 44 83
erik.johansson@norrtalje.se
Yvonne Svensson, Vätö
Kassör ROOP
Jag sitter som kassör i ROOPs styrelse och är mycket engagerad i kulturfrågor.073 322 1367
gallerikaxig@telia.com
Björn Rudolfsson, Rimbo
Ledamot kultur & fritidsnämnden
Sekreterare ROOP styrelse
Jag heter Björn Rudolfsson och sitter som ledamot i kultur & fritidsnämnden. Jag är även sekreterare i ROOPs styrelse och webbansvarig. Jag är ny i politiken och jobbar för att hela kommunen ska leva.072 184 05 54
bjorn.rudolfsson@norrtalje.se
Kent Björklund, Norrtälje
Ledamot i naturvårdsstiftelsen
Ledamot i ROOP styrelse
Jag sitter som ledamot i naturvårdsstiftelsen och ROOP styrelse.073 580 71 52
kentbjorklund@swipnet.se
Sven-Allan Edehamn, Hallstavik
Ledamot i ROOP styrelse
Jag sitter som ledamot i ROOPs styrelse.070 208 46 56
saesamtek@hotmail.com
Christer Johansson, Norrtälje
Ledamot val & förtroendemannanämnden
Jag sitter som ledamot i val & förtroendemannanämnden.070 330 77 06
christer.johansson@norrtalje.se
Håkan Stolt,
Ersättare Teknik- och klimatnämnden
Jag sitter som ersättare i Teknik- och klimatnämnden.073 946 10 97
ha.stolt@gmail.com
Lars Nilsson, Skebobruk
Ersättare bygg & miljönämnden
Jag sitter som ersättare i bygg & miljönämnden.072 540 56 05
lars.nilsson@norrtalje.se
Marie Karlsson, Roslagsbro
Ersättare i naturvårdsstiftelsen
Suppleant i ROOP styrelse
Jag sitter som ersättare i naturvårdsstiftelsen och suppleant i ROOP styrelse.0176 55370
ingridjennymarie@gmail.com
Mattias Havenesköld, Norrtälje
Suppleant i ROOP styrelse
Jag sitter som suppleant i ROOPs styrelse.073 576 72 48
avfc@europe.com

Comments are closed.