Om oss

Vi fokuserar helt på kommunens medborgare och era viktiga frågor, som är av avgörande betydelse för hur vår kommun skall kunna utvecklas. Det är medborgarna och medlemmarna som styr vår agenda, inte något som kommer från högre ort. Vår politik är lokal och det är medlemmarna som bestämmer i vilken riktning vi går och vilka frågor vi jobbar med.

Norrtalje_city

Vi vill förhindra att Norrtälje kommun i framtiden blir en samling ”sovstäder”, i den urbaniseringsprocess som innebär att pendling blir det enda dominerande alternativ för den som vill ha arbete och utbildning. Det är de små, mellanstora företagen i kommunen som står för merparten av arbetstillfällena i kommunen och vi tycker att företagsklimatet måste bli bättre, i form av bättre service, både vad gäller närservice på de mindre orterna i kommunen och snabbare från beslut till handling.

Vi anser också att en utbyggnad av kollektivtrafiken vore på sin plats, gärna med mindre typ av bussar och med fler avgångar per dag, så personer utan bil kan ta sig från hemmet till servicetillfällen i närorten.

Våra förtroendevalda

 Namn och uppdrag Kontaktdetaljer
Magnus Jegréus, Bergshamra
Gruppledare ROOP
Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelse
Tillfällig time out 073 338 24 35
magnus.jegreus@norrtalje.se
Yvonne Svensson, Vätö
Kassör ROOP
Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Kultur- och Fritidsnämnden
Tf Gruppledare
Jag är ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kultur- och fritidsnämnden, och sitter som kassör i ROOPs styrelse och är mycket engagerad i kulturfrågor.
073 322 1367
yvonne.svensson@norrtalje.se
Johan Österberg
Ledamot Barn- och skolnämnden
Ersättare Kommunfullmäktige
Jag sitter som ledamot i Barn- och skolnämnden, och har många år bakom mig inom skolväsendet. Sitter även som ersättare i kommunfullmäktige.0700567447
johan.l.osterberg@gmail.com
Gunilla Lindgren, Hallstavik
Ledamot Val- och demokratinämnden
Ersättare kommunfullmäktige
Jag sitter som ledamot i val- och demokratinämnden, som ersättare i kommunfullmäktige och är även engagerad i Hallstaviksnätverket.070 689 10 82
gunilla.lindgren@norrtalje.se
Lars Nilsson, Skebobruk
Ledamot Bygg & miljönämnden
Jag sitter som ledamot i bygg & miljönämnden.072 540 56 05
lars.nilsson@norrtalje.se
Anders Fransson
Politisk Sekreterare
Jag heter Anders Fransson och var med och startade ROOP
Nu har jag lämnat över till nya krafter men sitter med i Campus Roslagens styrelse
är också politisksekreterare för ROOP
0176283412
mobil 0700867467
anders.fransson@norrtalje.se
Sven-Allan Edehamn, Hallstavik
Ordförande ROOP styrelse
Ersättare Teknik- och klimatnämnden
Jag är ordförande i ROOP, och sitter som ersättare i teknik- och klimatnämnden.0702084656
sven-allan.edehamn@norrtalje.se
Robert Johansson, Frötuna
Ersättare Barn- och skolnämnden
Jag sitter som ersättare i barn-och skolnämnden.070 515 44 83
yvonnerobertjohan@gmail.com
Yvette Sandberg
Ersättare Utbildningsnämnden
Jag sitter som ersättare i utbildningsnämnden.yvettesandberg@hotmail.se
Christer Johansson, Norrtälje
Ersättare Val- och demokratinämnden
Jag sitter som ersättare val- och demokratinämnden.070 330 77 06
christer.johansson@norrtalje.se
Ulf Wallin
Ersättare Socialnämnden
Jag sitter som ersättare i socialnämnden.0708373272
ulf.wallin@norrtalje.se

Comments are closed.