Om oss

Vi fokuserar helt på kommunens medborgare och era viktiga frågor, som är av avgörande betydelse för hur vår kommun skall kunna utvecklas. Det är medborgarna och medlemmarna som styr vår agenda, inte något som kommer från högre ort. Vår politik är lokal och det är medlemmarna som bestämmer i vilken riktning vi går och vilka frågor vi jobbar med.

Norrtalje_city

Vi vill förhindra att Norrtälje kommun i framtiden blir en samling ”sovstäder”, i den urbaniseringsprocess som innebär att pendling blir det enda dominerande alternativ för den som vill ha arbete och utbildning. Det är de små, mellanstora företagen i kommunen som står för merparten av arbetstillfällena i kommunen och vi tycker att företagsklimatet måste bli bättre, i form av bättre service, både vad gäller närservice på de mindre orterna i kommunen och snabbare från beslut till handling.

Vi anser också att en utbyggnad av kollektivtrafiken vore på sin plats, gärna med mindre typ av bussar och med fler avgångar per dag, så personer utan bil kan ta sig från hemmet till servicetillfällen i närorten.

Våra förtroendevalda

Yvonne Svensson
Gruppledare ROOP, Ledamot kommunfullmäktige
Ersättare Kultur- och fritidsnämnden
Gruppledare för ROOP. Jag är ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kultur- och fritidsnämnden, och är mycket engagerad i kulturfrågor.
Tfn: tel:0733221367
Johan Österberg
Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot barn- och skolnämnden, Ledamot barn- och skolnämndens arbetsutskott
Jag sitter som ledamot i Kommunfullmäktige samt Barn- och skolnämnden, och har många år bakom mig inom skolväsendet.
Tfn: 070 056 7447
Gunilla Lindgren
Ersättare kommunfullmäktige
Ledamot val- och demokratinämnden, Ledamot kommunfullmäktiges valberedning
Jag sitter som ledamot i val- och demokratinämnden, som ersättare i kommunfullmäktige och är även engagerad i Hallstaviksnätverket.
Tfn: 070 689 10 82
Björn Rudolfsson
Ersättare kommunfullmäktige
Ersättare Utbildningsnämnden
Jag sitter som ersättare i kommunfullmäktige och Utbildningsnämnden, och som ledamot i ROOP styrelse. Jag är även webb- och IT-ansvarig.
Tfn: 072 184 0554
Sven-Allan Edehamn
Ordförande ROOP
Ersättare teknik- och klimatnämnden
Jag är ordförande i ROOP, och sitter som ersättare i teknik- och klimatnämnden.
Tfn: 070 208 4656
Fredrik Lidby
Politisk sekreterare
Jag heter Fredrik Lidby, och är politisk sekreterare för ROOP.
Tfn: 070 086 7467
Lars Nilsson
Ledmot bygg- och miljönämnden
Jag sitter som ledamot i bygg & miljönämnden.
Tfn: 072 540 56 05
Anders Fransson
Ledamot Campus Roslagen AB
Jag heter Anders Fransson och var med och startade ROOP. Nu har jag lämnat över till nya krafter men sitter med i Campus Roslagens styrelse.
Tfn: 070 086 7467
Robert Johansson
Ersättare barn- och skolnämnden
Ersättare barn- och skolnämndens arbetsutskott
Jag sitter som ersättare i barn-och skolnämnden.
Tfn: 070 515 44 83
Ulf Wallin
Ersättare socialnämnden
Jag sitter som ersättare i socialnämnden.
Tfn: 070 837 3272
Christer Johansson
Ersättare val- och demokratinämnden
Jag sitter som ersättare val- och demokratinämnden.
Tfn: 070 330 77 06

Comments are closed.