Politik

Hur kan vi hjälpa dig?

ROOP är ett lokalt politiskt parti som verkar enbart i Norrtälje kommun. Vi fokuserar helt på kommunens medborgare och de frågor som är av avgörande betydelse för hur vår kommun ska kunna utvecklas. Det är medborgarna och medlemmarna som styr vår agenda, inte några dekret från högre ort. Vår politik är lokal och närodlad i ordets rätta bemärkelse och det är våra medlemmar som bestämmer i vilken riktning vi går och vilka frågor vi ska driva.

Vår övergripande strategi är att skapa rätt förutsättningar för stad, landsbygd, skärgård och kommunens mindre orter att utvecklas och bibehålla en levande kommun och inte förvandla den till en samling sovstäder.  Därför finner vi det nödvändigt att decentralisera kommunal service och tjänster och flytta ut delar av dessa till de mindre orterna.

Vi vill bygga fler hyreslägenheter för personer som vi prova på att bo på de olika orterna innan beslutar sig för att permanent flytta hit, och därför vill vi uppdra Roslagsbostäder att fokusera på att kraftigt bygga ut hyresbeståndet i hela kommunen. Detta för att hjälpa till att locka lärare, läkare och andra yrkesgrupper att flytta hit till oss.

Vi vill säkerställa att det finns skolor inom vettigt avstånd för all i vår kommun, inte bara centralt i huvudorten. För att kunna locka barnfamiljer att flytta till vår kommun måste skolan finnas tillgänglig överallt.

Vi vill hjälpa våra lokala företag att växa och allmänt förbättra företagsklimatet i kommunen genom att förbättra den lokala tillgången till kommunal service över hela kommunen och snabba upp processen som leder från politiska beslut till handling.

Vi vill stärka besöksnäringen ytterligare i vår kommun, framförallt vill vi se till att Norrtälje stad behåller sin unika stadsprofil med en levande innerstad som erbjuder butiker, caféer, restauranger och andra vitala attraktioner för både permanentboende, sommargäster och turister.

Vill du arbeta tillsammans med oss för att tillvarata den unika potential som finns i Norrtälje kommun? Bli då medlem hos oss och stöd oss i detta så viktiga arbete!

Vi tycker att stad och land ska gå hand i hand!

Comments are closed.