Debattartikel: ”Märklig kritik mot ROOP”

I Norrtelje Tidning 16 december skriver den politiske chefredaktören Reidar Carlsson (C) ett referat från måndagens kommunfullmäktige, årets budgetfullmäktige, som varade större delen av dagen. Reidar Carlsson poängterar att det är en utmaning att få den demokratiska beslutsgången att fungera i coronatider, och det är verkligen något vi alla upplever sedan mars detta år 2020.

Alltmer har vi tvingats leva och verka utan fysiska och mänskliga möten, och träffas ”via skärm” istället. Enorma ansträngningar har gjorts från alla inblandade i kommunen, såväl förtroendevalda som anställda. För att motverka smittspridningen måste det fungera, men det är inte lätt, i synnerhet med den skillnad i vana och trygghet av att hantera den digitala världen.

Därför känns det rätt märkligt när Reidar Carlsson sätter sig på sina höga hästar och kritiserar oss i Roslagens oberoende parti (ROOP) så kraftigt som han gör i ledarartikeln.

I Roslagens oberoende parti har vi ingen regional eller rikstäckande politisk överbyggnad att ta hjälp av. Vi är ett lokalt parti, som fokuserar på lokalkommunala frågor som berör våra väljare och kommunmedborgare. Vi har läst och studerat de övriga budgetarna så gott vi mäktat med under rådande situation, men bestämde att vi inte kunde bygga en helt egen budget för 2021.

Däremot kan Reidar Carlsson lyssna på inspelningen igen och konstatera att vi faktiskt, trots att vi inte deltog i budgetbeslutet, accepterade Alliansens budget på de flesta områden med ett yrkat tillägg på 19 miljoner kronor för barn- och skolnämnden, ungefär på samma sätt som såväl Socialdemokraterna och Miljöpartiet agerade i några frågeställningar. Detta för att finansiera vårt förslag om utbildningsinsatser på lärar- och förskollärarutbildningen samt projektet med socialpedagog.

För detta redogjorde vår ledamot och sakkunnige i skolfrågor Johan Österberg. Roslagens oberoende parti sätter skolan främst eftersom den kostar mer än en tredjedel av kommunbudgeten och att den är en investering i framtiden som just barn och unga ska skapa.

Utöver denna satsning föreslog gruppledare Yvonne Svensson även en omfördelning av en del av överskottet i Alliansens budget till förmån för KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje) och socialnämnden. Den totala satsningen stannade på 49 miljoner kronor utöver den budget som röstades igenom.

Varför deltog vi då inte eller stödde någon av de andra budgetarna? Vi förklarar det i den protokollsanteckning som alla kan läsa när protokollet från kommunfullmäktige publiceras.

I Roslagens oberoende parti vill vi ta ansvar för det vi gör och föreslår, och anser därför att det inte är ansvarsfullt att stödja en hel budget där det finns delar vi inte står för. Därför beslöt vi att inte delta i beslutet.

Vi heter det vi heter just därför att vi är oberoende av övriga partier. Samtidigt har vi haft och har ett mycket bra samarbete med alla de andra partierna i olika frågor som står nära våra nyckelfrågor som är viktiga för våra väljare och sympatisörer. Då spelar det ingen roll från vilket parti förslaget kommer eller vilket parti som stödjer något av våra förslag. Vi fortsätter att driva dessa i nämnder och styrelser. Vi tror att detta arbetssätt är ärligare och gagnar våra kommuninvånare.

Kanske är det detta som skrämmer en del andra, och som gör att Reidar Carlsson i viss mån fäller krokben för sig själv i sin retorik?

Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige

Johan Österberg (ROOP), ledamot i kommunfullmäktige

Gunilla Lindgren (ROOP), ersättare i kommunfullmäktige

Björn Rudolfsson (ROOP), ersättare i kommunfullmäktige

https://www.norrteljetidning.se/artikel/debatt-marklig-kritik-mot-roop

Debattartikel: ”Ta sista chansen att rädda förskolan Vega”

Äntligen vågade sig majoriteten i barn- och skolnämnden ta sig ut på isen igen efter att under sommarmånaderna lämnat walk over, och med tystnad förbigått de konkreta förslag till lösningar på förskolan Vegas framtid som vi i Roslagens oberoende parti och även övriga oppositionspartier, presenterat under sommarmånaderna.

Som allianspartiernas gruppledare skriver i ett inpass i Norrtelje Tidning: ”S+MP+V+ROOP vet nog egentligen att deras förslag inte är genomförbart och kanske ska ses som ett politiskt utspel”.

Det goda med vårt och övriga partiers förslag kring Vegas förflyttning till Palettens förskola blev ändå att nedläggningsbeslutet av Vega i juni lyfts upp till förnyad diskussion, och kan skapa utrymme för en klokare lösning som gagnar alla inblandade parter, men då främst barnen, föräldrarna och pedagogerna – de närmast berörda.

I förlängningen borde även kvaliteten och mångfalden gynnas, och kanske även att man så kan lyckas återskapa någon mån av respekt för politiken, dess företrädare samt behovet av framförhållning och demokratisk process.

Nu ger vi i Roslagens oberoende parti Alliansen en sista chans att pröva ännu ett konkret, verksamhetsmässigt, ekonomiskt och kundtillvänt förslag till lösning på förskolan Vegas framtid. Vi föreslår följande lösning i två etapper:

Steg 1: Flytta in Vega i de paviljonger som töms när högstadiet på Grind flyttar till Lommarskolan till sommaren 2021. Ingen extra kostnad uppstår, och paviljongerna på Brännästomten avvecklas 1 juli 2021 och hyran för dem utgår som planerat.

Medan Vega temporärt vistas i Grindskolans paviljonger under 2021/2022 finns tid att arbeta med den permanenta lösningen på lokalfrågan som vi föreslår i steg 2. Dessutom minskar trycket på Blåklintens paviljongsförskola, dit många av Vegas barn hänvisas, och Blåklintens paviljonger kan inom något år avvecklas när dess barn ges plats i Vigelsjö förskola.

Steg 2: Gymnastiksalsbyggnaden på Brännässkolan inreds till en förskola med fyra avdelningar. Den har möjligheter att bli en funktionellt välfungerande förskola. Om det visar sig vara mer ekonomiskt lönsamt att riva nuvarande byggnad och bygga nytt, blir det ändå en vinst för samtliga parter, inklusive skattebetalarna.

Det blir avgjort en klar besparing för kommunen som då slipper investera i en nybyggd förskola i nyproducerade fastigheter i hamnområdet inom en kommande treårsperiod (den lösningen blir inte billig).

Kulturskolans behov av överspelningslokaler bör kunna täckas i Brännäsgården utan ombyggnadskostnader, och utan att krocka tidsmässigt med fritidsgårdens nuvarande verksamhet. Inga detaljplaneändringar eller markanvisningsbeslut krävs heller.

Att bevara en enda förskola i kommunal egenregi bland sex-sju privata förskolor i Norrtälje stadskärna är väl knappast ett ingrepp i föräldrarnas valfrihet? Snarare ett bevis på just att valfriheten och mångfalden gynnas i Norrtälje kommun.

Beslutet om avvecklingen av Vega som togs i juni skickar dessvärre helt andra signaler till kommunens förskoleföräldrar. Dags för omprövning.

Johan Österberg (ROOP), ledamot i barn- och skolnämnden

Robert Johansson (ROOP), suppleant i barn- och skolnämnden

https://www.norrteljetidning.se/artikel/debatt-ta-sista-chansen-att-radda-forskolan-vega