Utökat stöd till ideella organisationer i Norrtälje, eller…?

Bistra tider råder för de allra flesta invånare i såväl vårt land som vår kommun. Privatekonomin är hård pressad för alla. Allra mest för de som har låga inkomster, är antingen bidragsberoende, ensamstående föräldrar eller garantipensionärer med låg pension. Regeringen har beslutat om ett riktat stödpaket i mångmiljardklassen för viss kompensation av höjda elkostnader för privathushåll och företag, stora som små. Alla verksamheter påverkas av de ekonomiska påfrestningarna, oavsett om vi är privatpersoner, företagare, leder kommuner eller staten Sverige. De goda åren ligger bakom oss (har vi samlat i ladorna?) de dåliga åren har just börjat sitt andra år. Av hur många dåliga?

Hur går det för våra ideella organisationer och föreningar inom kultur, idrott och ex vis bygdegårdar, som hyr eller äger egna lokaler. Lokaler som ofta finansieras med medlemsavgifter, eventuell andrahands-uthyrning, sponsring och i bästa fall kan få del av ett kommunalt lokalbidrag.

Vår fråga till kommunledningen i Norrtälje ställdes redan för två veckor sedan och lydde:

  • Finns det planer för hur kommunen ska hitta stöd till de ideella organisationerna för att hindra att dessa läggs ner på grund av pengabrist? Tre år av pandemi har redan sargat föreningslivet och dess ekonom i kommunen. Klarar organisationerna det pågående stålbadet utan kommunalt stöd?

Svaret kom i form av ett beslut i Kultur- och fritidsnämnden förra veckan. Beslutet innebär ingen förstärkning av lokalbidragen till de ideella organisationerna med egna eller förhyrda lokaler som kompensation för de höjda elkostnaderna, vilket vi hade hoppats på. Beslutet innebar i stället omfördelning inom samma ekonomiska ram som planerades under budgetarbetet 2022. Två stora organisationer och lokalhållare fick sina lokalbidrag halverade och deras hyresgäster kommer nu att drabbas av uppemot 50-procentiga hyrespåslag under 2023.

Om det finns några ”vinnare” i beslutet så är det tiotal bygdegårdsföreningar som vardera får 10 000 kr extra. Åtskilliga ideella organisationer drabbas, i klartext deras medlemmar i idrottsföreningar, kulturföreningar och pensionärsföreningar med sammantaget mer än 10 000 medlemmar.

Så gick det med den kompensationen.

Roslagens oberoende parti, ROOP
Håkan Stolt, Ordförande ROOP
Johan Österberg, Vice ordförande

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

19 − 1 =