Utökat stöd till ideella organisationer i Norrtälje, eller…?

Bistra tider råder för de allra flesta invånare i såväl vårt land som vår kommun. Privatekonomin är hård pressad för alla. Allra mest för de som har låga inkomster, är antingen bidragsberoende, ensamstående föräldrar eller garantipensionärer med låg pension. Regeringen har beslutat om ett riktat stödpaket i mångmiljardklassen för viss kompensation av höjda elkostnader för privathushåll och företag, stora som små. Alla verksamheter påverkas av de ekonomiska påfrestningarna, oavsett om vi är privatpersoner, företagare, leder kommuner eller staten Sverige. De goda åren ligger bakom oss (har vi samlat i ladorna?) de dåliga åren har just börjat sitt andra år. Av hur många dåliga?

Hur går det för våra ideella organisationer och föreningar inom kultur, idrott och ex vis bygdegårdar, som hyr eller äger egna lokaler. Lokaler som ofta finansieras med medlemsavgifter, eventuell andrahands-uthyrning, sponsring och i bästa fall kan få del av ett kommunalt lokalbidrag.

Vår fråga till kommunledningen i Norrtälje ställdes redan för två veckor sedan och lydde:

  • Finns det planer för hur kommunen ska hitta stöd till de ideella organisationerna för att hindra att dessa läggs ner på grund av pengabrist? Tre år av pandemi har redan sargat föreningslivet och dess ekonom i kommunen. Klarar organisationerna det pågående stålbadet utan kommunalt stöd?

Svaret kom i form av ett beslut i Kultur- och fritidsnämnden förra veckan. Beslutet innebär ingen förstärkning av lokalbidragen till de ideella organisationerna med egna eller förhyrda lokaler som kompensation för de höjda elkostnaderna, vilket vi hade hoppats på. Beslutet innebar i stället omfördelning inom samma ekonomiska ram som planerades under budgetarbetet 2022. Två stora organisationer och lokalhållare fick sina lokalbidrag halverade och deras hyresgäster kommer nu att drabbas av uppemot 50-procentiga hyrespåslag under 2023.

Om det finns några ”vinnare” i beslutet så är det tiotal bygdegårdsföreningar som vardera får 10 000 kr extra. Åtskilliga ideella organisationer drabbas, i klartext deras medlemmar i idrottsföreningar, kulturföreningar och pensionärsföreningar med sammantaget mer än 10 000 medlemmar.

Så gick det med den kompensationen.

Roslagens oberoende parti, ROOP
Håkan Stolt, Ordförande ROOP
Johan Österberg, Vice ordförande

Små partier växer gärna när väljarna inser att de kan frikoppla valsedlarna från varandra

En vanlig missuppfattning är att småpartier innebär s.k. särintressen. Roslagens oberoende parti kan bekräfta att så är inte fallet. Om man med särintresse menar att man värnar den lokala verksamheten i form av näringsliv, turism och t.ex skolor på centrala orter inkl de mindre, då kan man kanske se Roop som ett parti som värnar intressen som bara finns inom kommunen. Vi är inte bundna till rikspartiers s.k. partipiskor, ingen talar om för oss vad vi ska driva. Vi försöker värna kommunmedborgarnas väl, alla invånares.

Det spelar ingen roll vilket parti man röstar på till riksdagen, eller regionen, Du kan ändå välja Roops valsedel när du röstar. Vi lyssnar på vad kommunmedborgarna anser viktigt lokalt, och försöker plocka upp dessa frågor och omvandla det till vad vill kallar ”lokalproducerad politik”.

Så välkomna att kontakta oss, bli medlemmar eller bara prata med oss på torget i Norrtälje innan stugorna stänger för denna gång. Efter valet är vi lika intresserade av att få kontakt, så tveka inte över att höra av er!

Vill du förändra?

Vill du vara med och förändra Norrtälje kommun till det bättre?

ROOP är ett ideologiskt obundet parti som verkar i Norrtälje kommun, vilket betyder att vi kan fokusera helt på lokala frågor och problemlösning utan direktiv från någon riksorganisation. Vi kommer från en mängd olika politiska bakgrunder men vi har en sak gemensamt: Vi vill göra vår kommun en bättre plats att bo för alla dess invånare. HELA KOMMUNEN SKA LEVA!

TYCKER DU LIKADANT, TVEKA INTE! Gå med i ROOP!

Vi har högt i tak och en platt organisation, och DU kan vara med och påverka direkt från början. Du behöver inte ha någon tidigare politisk erfarenhet.
Vår agenda styrs av våra medlemmar och invånarna i kommunen. Den enda frågan vi har till dig är:

HUR VILL DU HA DET?